Đào tạo hệ 9+: Mòn mỏi chờ hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT

Đào tạo hệ 9+: Mòn mỏi chờ hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT

Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 cho phép các cơ sở GDNN được dạy văn hóa. Tuy nhiên,...
Trường Cao đẳng Công thương VN quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Công thương VN quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, vì lợi ích thực sự của người học

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, vì lợi ích thực sự của người học

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên vững tâm nhập học năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên vững tâm nhập học năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Lấy chữ tín, chất lượng đào tạo làm động lực phát triển

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Lấy chữ tín, chất lượng đào tạo làm động lực phát triển

Trường CĐ VCI: Nhiều chính sách ưu đãi cho hàng trăm sinh viên dịp lễ khai giảng năm học mới

Trường CĐ VCI: Nhiều chính sách ưu đãi cho hàng trăm sinh viên dịp lễ khai giảng năm học mới