Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên vững tâm nhập học năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên vững tâm nhập học năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Lấy chữ tín, chất lượng đào tạo làm động lực phát triển

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Lấy chữ tín, chất lượng đào tạo làm động lực phát triển

Trường CĐ VCI: Nhiều chính sách ưu đãi cho hàng trăm sinh viên dịp lễ khai giảng năm học mới

Trường CĐ VCI: Nhiều chính sách ưu đãi cho hàng trăm sinh viên dịp lễ khai giảng năm học mới

'Giao lưu văn hóa quốc tế và Giáo dục tâm lý' truyền cảm hứng cho sinh viên CĐ Công thương Việt Nam

'Giao lưu văn hóa quốc tế và Giáo dục tâm lý' truyền cảm hứng cho sinh viên CĐ Công thương Việt Nam

Hơn 1.000 tân sinh viên dự lễ khai giảng trường cao đẳng Công thương

Hơn 1.000 tân sinh viên dự lễ khai giảng trường cao đẳng Công thương

Trường CĐ Công thương Việt Nam: Hơn 1.000 tân sinh viên dự lễ khai giảng năm học mới

Hơn 1000 sinh viên Trường Cao đẳng Công thương VN bước vào năm học mới