Tết chưa đến, con buôn 'pháo lậu' đã… hoành hành!

Tết chưa đến, con buôn 'pháo lậu' đã… hoành hành!

Quảng Trị bắt liên tiếp nhiều vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Quảng Trị bắt liên tiếp nhiều vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Liên tiếp truy bắt các vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Liên tiếp truy bắt các vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Sang Lào mua pháo hoa về Việt Nam tiêu thụ

Sang Lào mua pháo hoa về Việt Nam tiêu thụ

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 80kg pháo lậu khu vực biên giới

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 80kg pháo lậu khu vực biên giới

Bắt 80kg pháo hoa

Bắt 80kg pháo hoa

Bắt đối tượng đi xe không biển số, mua pháo hoa từ Lào về tiêu thụ

Bắt đối tượng đi xe không biển số, mua pháo hoa từ Lào về tiêu thụ

Bắt vụ vận chuyển 80 kg pháo lậu

Bắt vụ vận chuyển 80 kg pháo lậu

Bắt đối tượng vận chuyển 80kg pháo lậu

Bắt đối tượng vận chuyển 80kg pháo lậu