Sản phẩm công nghiệp chế tạo Việt 'khó' tìm đường vào chuỗi cung ứng

Sản phẩm công nghiệp chế tạo Việt 'khó' tìm đường vào chuỗi cung ứng

Công nghiệp hỗ trợ: Dư địa phát triển rất lớn

Công nghiệp hỗ trợ: Dư địa phát triển rất lớn

Vẫn loay hoay công nghiệp hỗ trợ

Vẫn loay hoay công nghiệp hỗ trợ

Tạo lực đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tạo lực đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp FDI tìm kiếm nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp FDI tìm kiếm nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Vẫn còn cơ hội cho công nghiệp hỗ trợ

Vẫn còn cơ hội cho công nghiệp hỗ trợ

Phát triển ngành CNHT- cần gắn kết doanh nghiệp và nhà quản lý

Phát triển ngành CNHT- cần gắn kết doanh nghiệp và nhà quản lý