Dân ghi hình, xe biển xanh bị phạt

Dân ghi hình, xe biển xanh bị phạt

Xử phạt, tước GPLX tài xế xe biển xanh của UBND Thừa Thiên- Huế vượt ẩu

Xử phạt, tước GPLX tài xế xe biển xanh của UBND Thừa Thiên- Huế vượt ẩu

Lái xe biển xanh vượt ẩu trên cầu do đau bụng?

Lái xe biển xanh vượt ẩu trên cầu do đau bụng?

Phạt tài xế vượt ẩu trong lúc chở đoàn kiểm tra của tỉnh

Phạt tài xế vượt ẩu trong lúc chở đoàn kiểm tra của tỉnh

Xe biển xanh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế vượt ẩu, lấn làn giữa cầu hẹp

Xe biển xanh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế vượt ẩu, lấn làn giữa cầu hẹp

Tài xế xe biển xanh lấn làn vượt ẩu bị tước bằng 2 tháng

Tài xế xe biển xanh lấn làn vượt ẩu bị tước bằng 2 tháng

Tài xế xe biển xanh bị tước bằng 2 tháng vì lấn làn, vượt ẩu

Tài xế xe biển xanh bị tước bằng 2 tháng vì lấn làn, vượt ẩu

Xử phạt tài xế lái xe biển số xanh lấn làn vượt ẩu

Xử phạt tài xế lái xe biển số xanh lấn làn vượt ẩu