Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã nứt toác: Khoanh vùng điểm sạt lở, tránh lan rộng

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã nứt toác: Khoanh vùng điểm sạt lở, tránh lan rộng

Đường gãy nứt tại Gia Lai: Từng vá xi măng tạm bợ để 'bịt' vết nứt?

Đường gãy nứt tại Gia Lai: Từng vá xi măng tạm bợ để 'bịt' vết nứt?

Đường trăm tỉ tan nát tại... trời

Đường trăm tỉ tan nát tại... trời

Vụ đường 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác: Từng vá bằng xi măng?

Vụ đường 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác: Từng vá bằng xi măng?

Con đường giá 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác như 'bị động đất'

Con đường giá 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác như 'bị động đất'

Đường 250 tỉ mới xong đã nứt toác: 'Thi công bảo đảm chất lượng'(?!)