Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

Xây chùa Linh Sâm xâm lấn di tích quốc qia: Xem thường Luật Di sản văn hóa

Xây chùa Linh Sâm xâm lấn di tích quốc qia: Xem thường Luật Di sản văn hóa

Di tích quốc gia bị xâm chiếm

Di tích quốc gia bị xâm chiếm

Chùa Linh Sâm xẻ đất đền Hữu xây trái phép ở Nghệ An: Ai tài trợ vốn xây?

Chùa Linh Sâm xẻ đất đền Hữu xây trái phép ở Nghệ An: Ai tài trợ vốn xây?

Chùa 'chui' xâm lấn di tích quốc gia

Chùa 'chui' xâm lấn di tích quốc gia

Xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích cấp Quốc gia tại Nghệ An

Xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích cấp Quốc gia tại Nghệ An

Chùa không phép xâm lấn Di tích lịch sử quốc gia

Chùa không phép xâm lấn Di tích lịch sử quốc gia

Xẻ đất đền Hữu xây chùa triệu đô không phép ở Nghệ An

Xẻ đất đền Hữu xây chùa triệu đô không phép ở Nghệ An

Nghệ An: Xây chùa trái phép trong khuôn viên di tích quốc gia

Nghệ An: Xây chùa trái phép trong khuôn viên di tích quốc gia