Hai cựu cán bộ hải quan nhận tiền 'đi đêm' để thông quan hàng lậu

Hai cựu cán bộ hải quan nhận tiền 'đi đêm' để thông quan hàng lậu

Nhận 180 triệu đồng tiền 'đi đêm' để thông quan cho hàng chục container hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử...
Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ,... cả nhóm kéo nhau vào trại giam

Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ,... cả nhóm kéo nhau vào trại giam

Nhận tiền rồi thông quan hàng, cựu cán bộ hải quan cảng Cát Lái nói đó là 'tiền bồi dưỡng'

Nhận tiền rồi thông quan hàng, cựu cán bộ hải quan cảng Cát Lái nói đó là 'tiền bồi dưỡng'

Tòa bác lời khai 'nhận tiền bồi dưỡng, không nhận hối lộ'

Tòa bác lời khai 'nhận tiền bồi dưỡng, không nhận hối lộ'

Đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự với ông Hoàng Lâm

Đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự với ông Hoàng Lâm

Vụ hải quan tiếp tay buôn lậu: Một cựu giám đốc được đình chỉ

Vụ hải quan tiếp tay buôn lậu: Một cựu giám đốc được đình chỉ