Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La bán được 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La bán được 103 triệu đồng

Lý do chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được trả hơn 100 triệu đồng

Lý do chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được trả hơn 100 triệu đồng

Nhận 173 triệu đồng sau hành trình đạp xe hơn 100km đi thăm em, bố cậu bé xúc động: 'Từ khi cháu bị bệnh, gia đình tôi phải bán cả bò để chi trả'

Nhận 173 triệu đồng sau hành trình đạp xe hơn 100km đi thăm em, bố cậu bé xúc động: 'Từ khi cháu bị bệnh, gia đình tôi phải bán cả bò để chi trả'

Chiếc xe không phanh của cậu bé đạp 100km xuống Hà Nội đấu giá được 103 triệu

Chiếc xe không phanh của cậu bé đạp 100km xuống Hà Nội đấu giá được 103 triệu

Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé vượt 100km xuống Hà Nội thăm em được mua với giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé vượt 100km xuống Hà Nội thăm em được mua với giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được bán 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được bán 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp tình thương của Vì Quyết Chiến được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp tình thương của Vì Quyết Chiến được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng