Thắm tình Nga Sơn - Tiên Phước

Thắm tình Nga Sơn - Tiên Phước

Lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Tết tại các địa phương

Lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Tết tại các địa phương

Bơm mỡ nhân tạo để cải thiện vòng 1, cô gái trẻ bị hoại tử kinh hoàng

Bơm mỡ nhân tạo để cải thiện vòng 1, cô gái trẻ bị hoại tử kinh hoàng

Tiền mất, tật mang vì làm đẹp bằng silicone lỏng

Tiền mất, tật mang vì làm đẹp bằng silicone lỏng

Nữ bệnh nhân kể lại giây phút kinh hoàng bị máy xay xát lóc da đầu

Nữ bệnh nhân kể lại giây phút kinh hoàng bị máy xay xát lóc da đầu

Sửa máy xay lúa, người phụ nữ bị lóc hết da đầu

Sửa máy xay lúa, người phụ nữ bị lóc hết da đầu

Người phụ nữ bị lóc toàn bộ da đầu vì lý do này

Cứu sống bệnh nhân bị máy xát gạo cuốn lóc hết da đầu