Tìm thấy thi thể một ngư dân mất tích do thuyền bị sóng đánh chìm

Tìm thấy thi thể một ngư dân mất tích do thuyền bị sóng đánh chìm

Đã tìm thấy thi thể một ngư dân mất tích do chìm tàu ở Phú Yên

Đã tìm thấy thi thể một ngư dân mất tích do chìm tàu ở Phú Yên

Tiếp tục tìm 2 ngư dân mất tích trên vùng biển gần hải đăng Mũi Điện

Tiếp tục tìm 2 ngư dân mất tích trên vùng biển gần hải đăng Mũi Điện

Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

2 ngư dân mất tích trên biển

2 ngư dân mất tích trên biển

Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân Phú Yên mất tích

Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân Phú Yên mất tích

Sóng lớn đánh chìm tàu, 2 ngư dân Phú Yên mất tích

Sóng lớn nhấn chìm tàu giữa biển, 2 ngư dân mất tích

Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

Sóng lớn nhấn chìm tàu, hai ngư dân mất tích

Tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển Phú Yên, 2 người mất tích

Ngô Kiến Huy kết hợp cùng FAPtv kể chuyện tình dang dở