Lợi dụng làm đường để tận thu cát trái phép?

Lợi dụng làm đường để tận thu cát trái phép?

Gần đây, người dân thôn Vân Tây (xã Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bức xúc trước việc một doanh...