Đà Nẵng: Xe cứu thương va chạm xe máy, 2 người nguy kịch

Đà Nẵng: Xe cứu thương va chạm xe máy, 2 người nguy kịch

Đang lưu thông trên đường, xe cứu thương chở theo quan tài bất ngờ va chạm với xe máy khiến 2 người bị...
Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm xe máy ở Đà Nẵng, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm xe máy ở Đà Nẵng, 2 người nguy kịch

Xe chở quan tài húc văng 2 người đi xe máy ở Đà Nẵng

Xe chở quan tài húc văng 2 người đi xe máy ở Đà Nẵng

Va chạm với xe cứu thương chở quan tài, đôi nam nữ nguy kịch

Va chạm với xe cứu thương chở quan tài, đôi nam nữ nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm với xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm với xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở theo quan tài tông phải xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở theo quan tài tông phải xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người cấp cứu

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người cấp cứu

Đà Nẵng: Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Đà Nẵng: Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch