Đà Nẵng: Xe cứu thương va chạm xe máy, 2 người nguy kịch

Đà Nẵng: Xe cứu thương va chạm xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Hai người nguy kịch sau va chạm với xe chở quan tài trên cao tốc

Hai người nguy kịch sau va chạm với xe chở quan tài trên cao tốc

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm xe máy ở Đà Nẵng, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm xe máy ở Đà Nẵng, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài gây tai nạn, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài gây tai nạn, 2 người nguy kịch

Xe chở quan tài húc văng 2 người đi xe máy ở Đà Nẵng

Xe chở quan tài húc văng 2 người đi xe máy ở Đà Nẵng

Va chạm với xe cứu thương chở quan tài, đôi nam nữ nguy kịch

Va chạm với xe cứu thương chở quan tài, đôi nam nữ nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm với xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài va chạm với xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, hai người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, hai người nguy kịch

Đà Nẵng: Xe cứu thương va chạm xe máy, 2 người nguy kịch

Đà Nẵng: Xe cứu thương va chạm xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở theo quan tài tông phải xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở theo quan tài tông phải xe máy, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương va chạm xe máy, hai người nguy kịch

Xe cứu thương va chạm xe máy, hai người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy ở Đà Nẵng, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy ở Đà Nẵng, 2 người nguy kịch

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người cấp cứu

Xe cứu thương chở quan tài đâm xe máy, 2 người cấp cứu