Những người lính đồng hành với ngư dân trên biển

Những người lính đồng hành với ngư dân trên biển

Điểm tựa của ngư dân

Điểm tựa của ngư dân

Điểm tựa của ngư dân

Điểm tựa của ngư dân

Cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân

Cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân

Vượt 150 hải lý cứu nạn thành công 17 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển

Vượt 150 hải lý cứu nạn thành công 17 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển

Nghệ An: Cứu nạn thành công tàu cá cùng 18 thuyền viên bị nạn trên biển

Nghệ An: Cứu nạn thành công tàu cá cùng 18 thuyền viên bị nạn trên biển

Nghệ An: Một tàu cá gặp nạn, 18 ngư dân gặp nguy hiểm

Nghệ An: Một tàu cá gặp nạn, 18 ngư dân gặp nguy hiểm

Tàu cá bị hỏng máy, 18 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Tàu cá bị hỏng máy, 18 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Nghệ An