Vụ án đau lòng chỉ vì một lời chửi thề buột miệng

Vụ án đau lòng chỉ vì một lời chửi thề buột miệng

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA: Cha ký thỏa thuận bán con gái, đánh chết người vì bị rọi đèn pha vào mặt

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA: Cha ký thỏa thuận bán con gái, đánh chết người vì bị rọi đèn pha vào mặt

An mạng vì câu nói đùa

An mạng vì câu nói đùa

Giết người vì bị thách thức, người đàn ông mang vết thương chi chít lên tòa

Đâm tử vong hàng xóm vì câu nói qua điện thoại

Đâm tử vong hàng xóm vì câu nói qua điện thoại

Đâm chết người vì nghe tiếng chửi qua điện thoại

Đâm chết người vì nghe tiếng chửi qua điện thoại

Kẻ chết, người 'khuyết não'vì lời thách thức

Kẻ chết, người 'khuyết não'vì lời thách thức

Thành kẻ giết người vì một câu nói khó nghe

Thành kẻ giết người vì một câu nói khó nghe

Bị mất nửa hộp sọ vẫn lãnh án về tội giết người

Bị mất nửa hộp sọ vẫn lãnh án về tội giết người

Người đàn ông ra tòa với chằng chịt vết khâu trên đầu

Người đàn ông ra tòa với chằng chịt vết khâu trên đầu