Uống nhầm chất tẩy rửa, nam thanh niên bị bỏng thực quản

Uống nhầm chất tẩy rửa, nam thanh niên bị bỏng thực quản

Sau khi uống nhầm chất tẩy rửa, nam thanh niên bị bỏng thực quản và gây sẹo làm hẹp dần lòng thực quản dẫn...