Giết người vì bênh cháu, lãnh 17 năm tù

Giết người vì bênh cháu, lãnh 17 năm tù

Thấy đứa cháu trai đang đánh nhau với người khác, người đàn ông ở Kiên Giang lấy hung khí xông vào đánh...