Kịp thời cứu nạn thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

Kịp thời cứu nạn thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

Gặp nạn trên biển, 10 ngư dân bám vào can nhựa, cây gỗ

Gặp nạn trên biển, 10 ngư dân bám vào can nhựa, cây gỗ

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa

Tàu cá bốc cháy, 11 ngư dân nhảy xuống biển thoát chết

Tàu cá bốc cháy, 11 ngư dân nhảy xuống biển thoát chết

Lời kể hãi hùng của 11 ngư dân nhảy xuống biển thoát thân khi tàu cá cháy

Lời kể hãi hùng của 11 ngư dân nhảy xuống biển thoát thân khi tàu cá cháy

Tàu cá bốc cháy giữa khơi, 11 ngư dân Quảng Nam nhảy xuống biển thoát thân

Tàu cá bốc cháy giữa khơi, 11 ngư dân Quảng Nam nhảy xuống biển thoát thân

Tàu cá tự cháy rụi giữa biển khơi, 11 thuyền viên may mắn thoát chết

Tàu cá tự cháy rụi giữa biển khơi, 11 thuyền viên may mắn thoát chết

Đưa 11 ngư dân trên tàu đánh cá bị cháy ngoài biển vào bờ an toàn

Đưa 11 ngư dân trên tàu đánh cá bị cháy ngoài biển vào bờ an toàn

Tàu bốc cháy trong lúc hành nghề, nhiều ngư dân may mắn thoát chết

Tàu bốc cháy trong lúc hành nghề, nhiều ngư dân may mắn thoát chết

Quảng Nam: Tàu cá bốc cháy trên biển, 11 ngư dân thoát chết

Quảng Nam: Tàu cá bốc cháy trên biển, 11 ngư dân thoát chết

Cháy tàu cá, 11 ngư dân nhảy xuống biển để thoát nạn

Cháy tàu cá, 11 ngư dân nhảy xuống biển để thoát nạn

Quảng Nam: Cháy tàu, 11 ngư dân nhảy xuống biển thoát thân

Quảng Nam: Cháy tàu, 11 ngư dân nhảy xuống biển thoát thân