'Giá trị và thực tiễn 4 câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam'

'Giá trị và thực tiễn 4 câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam'

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Ban liên lạc Cựu thanh niên...
Bổ nhiệm nhiều nhân sự bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Bổ nhiệm nhiều nhân sự bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm tân Phó Vụ trưởng

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm tân Phó Vụ trưởng

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

Lạng Sơn: Tập huấn công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng

Lạng Sơn: Tập huấn công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng

Hải Phòng, Thái Bình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Hải Phòng, Thái Bình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động và bổ nhiệm nhân sự ở các địa phương

Điều động và bổ nhiệm nhân sự ở các địa phương

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng