Dự sinh nhật thầy giáo ở bãi biển, hai học sinh đuối nước

Dự sinh nhật thầy giáo ở bãi biển, hai học sinh đuối nước

5 học sinh bị sóng biển cuốn, 2 em tử vong thương tâm

5 học sinh bị sóng biển cuốn, 2 em tử vong thương tâm

Tắm biển cùng thầy giáo dạy võ, 2 học sinh tử vong do đuối nước

Tắm biển cùng thầy giáo dạy võ, 2 học sinh tử vong do đuối nước

Tắm biển trong sinh nhật thầy giáo, bất ngờ sóng lớn cuốn trôi 5 học sinh

Tắm biển trong sinh nhật thầy giáo, bất ngờ sóng lớn cuốn trôi 5 học sinh

Đi dự sinh nhật ngoài bãi biển, 5 học sinh bị sóng cuốn trôi

Đi dự sinh nhật ngoài bãi biển, 5 học sinh bị sóng cuốn trôi

Đi tắm biển, 2 học sinh bị sóng cuốn trôi

Đi tắm biển, 2 học sinh bị sóng cuốn trôi

Dự tiệc sinh nhật trên bãi biển, 5 học sinh bị sóng lớn cuốn trôi

Dự tiệc sinh nhật trên bãi biển, 5 học sinh bị sóng lớn cuốn trôi

Dự sinh nhật thầy giáo ở biển, 2 học sinh chết đuối và mất tích

Dự sinh nhật thầy giáo ở biển, 2 học sinh chết đuối và mất tích

Đi dự sinh nhật thầy dạy võ, 5 học sinh bị sóng cuốn trôi

Đi dự sinh nhật thầy dạy võ, 5 học sinh bị sóng cuốn trôi

Đi dự sinh nhật thầy dạy võ, 5 học sinh bị sóng biển cuốn trôi

Đi dự sinh nhật thầy dạy võ, 5 học sinh bị sóng biển cuốn trôi

Nghẹt thở giải cứu hàng loạt học sinh bị sóng cuốn ra biển

Nghẹt thở giải cứu hàng loạt học sinh bị sóng cuốn ra biển

Huế: Đi dự sinh nhật thầy giáo ở bãi biển, 5 học sinh bị sóng cuốn trôi

Huế: Đi dự sinh nhật thầy giáo ở bãi biển, 5 học sinh bị sóng cuốn trôi

5 học sinh bị sóng cuốn trôi sau khi dự sinh nhật thầy giáo

5 học sinh bị sóng cuốn trôi sau khi dự sinh nhật thầy giáo