Hơn 7 năm bỏ hoang hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác của bệnh viện

Hơn 7 năm bỏ hoang hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác của bệnh viện

Quảng Ngãi: Hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác của bệnh viện 'đắp chiếu' suốt 8 năm

Bỏ hoang công trình xử lý chất thải hơn 7 năm

Bỏ hoang công trình xử lý chất thải hơn 7 năm

Hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác của bệnh viện 'đắp chiếu' suốt 8 năm

Hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác của bệnh viện 'đắp chiếu' suốt 8 năm

Hệ thống xử lý nước thải 'đắp chiếu' suốt 8 năm

Hệ thống xử lý nước thải 'đắp chiếu' suốt 8 năm

Kéo tàu cá vô chủ chìm trên biển vào bờ ở Đà Nẵng

Kéo tàu cá vô chủ chìm trên biển vào bờ ở Đà Nẵng

Lai kéo tàu cá vô chủ bị chìm trên biển vào đất liền

Lai kéo tàu cá vô chủ bị chìm trên biển vào đất liền