Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển Đà Nẵng cùng nhóm bạn

Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển Đà Nẵng cùng nhóm bạn

Trong lúc tắm biển cùng 2 người bạn, nam sinh bị sóng đánh ra xa bờ và mất tích, hơn 10 giờ sau mới được...
Trao bằng khen cho Trung úy bộ đội biên phòng cứu sống hai học sinh đuối nước

Trao bằng khen cho Trung úy bộ đội biên phòng cứu sống hai học sinh đuối nước

Tặng Bằng khen cho Trung úy biên phòng cứu 3 em học sinh đuối nước

Tặng Bằng khen cho Trung úy biên phòng cứu 3 em học sinh đuối nước

Tặng Bằng khen cho Trung úy dũng cảm cứu người gặp nạn khi tắm biển

Tặng Bằng khen cho Trung úy dũng cảm cứu người gặp nạn khi tắm biển

Tặng bằng khen 'Thanh niên sống đẹp' cho Trung úy Biên phòng

Tặng bằng khen 'Thanh niên sống đẹp' cho Trung úy Biên phòng

Trung úy Biên phòng cứu sống 2 học sinh bị đuối nước

Trung úy Biên phòng cứu sống 2 học sinh bị đuối nước

Kịp thời cứu 2 em học sinh tắm biển bị đuối nước

Chiến sĩ Biên phòng cứu sống 2 học sinh tắm biển bị đuối nước