Hà Nội: 6 em nhỏ ngộ độc thuốc diệt chuột

Hà Nội: 6 em nhỏ ngộ độc thuốc diệt chuột

6 anh em bị ngộ độc vì uống nhầm thuốc diệt chuột

6 anh em bị ngộ độc vì uống nhầm thuốc diệt chuột

Hà Nội: Uống thuốc diệt chuột nhặt được bên đường, 6 em nhỏ nhập viện

Hà Nội: Uống thuốc diệt chuột nhặt được bên đường, 6 em nhỏ nhập viện

6 trẻ ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột nhặt được ven đường

6 trẻ ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột nhặt được ven đường

Hà Nội: 6 anh em cùng bị ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột nhặt được ở ven đường

Hà Nội: 6 anh em cùng bị ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột nhặt được ở ven đường

Hà Nội: Cấp cứu 6 anh em vì uống nhầm thuốc diệt chuột

Hà Nội: Cấp cứu 6 anh em vì uống nhầm thuốc diệt chuột

Hà Nội: 6 trẻ em bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột nhặt ở ven đường

Hà Nội: 6 trẻ em bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột nhặt ở ven đường

Tò mò uống phải thuốc diệt chuột, 6 trẻ em ở Hà Nội nhập viện cấp cứu

Tò mò uống phải thuốc diệt chuột, 6 trẻ em ở Hà Nội nhập viện cấp cứu

Uống chai nước lạ nhặt ven đường, 6 trẻ nhỏ ở Hà Nội nhập viện cấp cứu

Uống chai nước lạ nhặt ven đường, 6 trẻ nhỏ ở Hà Nội nhập viện cấp cứu

Tưởng nước ngọt, 6 anh chị em uống phải chai thuốc chuột

Tưởng nước ngọt, 6 anh chị em uống phải chai thuốc chuột

6 anh chị em cùng bị ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột nhặt được ven đường

6 anh chị em cùng bị ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột nhặt được ven đường