Suýt gây thiệt hại 7.006 tỷ đồng Nhà nước, Mobifone-AVG chính thức chia tay

Suýt gây thiệt hại 7.006 tỷ đồng Nhà nước, Mobifone-AVG chính thức chia tay

Vụ cháy ở Đê La Thành: Quặn thắt người nhà bệnh nhi bật khóc 'Cháy hết rồi! Chủ trọ mất nhà, mình mất chỗ trọ...'

Vụ cháy ở Đê La Thành: Quặn thắt người nhà bệnh nhi bật khóc 'Cháy hết rồi! Chủ trọ mất nhà, mình mất chỗ trọ...'

Ông Nguyễn Đăng Nguyên giữ chức TGĐ MobiFone thay ông Cao Duy Hải

Ông Nguyễn Đăng Nguyên giữ chức TGĐ MobiFone thay ông Cao Duy Hải

Nhiều Phó tổng Mobifone bị kỷ luật vì liên quan vụ AVG

Nhiều Phó tổng Mobifone bị kỷ luật vì liên quan vụ AVG

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách chức vụ Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách chức vụ Tổng giám đốc MobiFone

MobiFone đã có người gánh vác trách nhiệm của Tổng giám đốc

MobiFone đã có người gánh vác trách nhiệm của Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Đăng Nguyên phụ trách nhiệm vụ Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên phụ trách nhiệm vụ Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên nhậm chức Tổng Giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên nhậm chức Tổng Giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao nhiệm vụ điều hành MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao nhiệm vụ điều hành MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách TGĐ Mobifone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách TGĐ Mobifone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Mobifone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Mobifone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên phụ trách chức vụ Tổng GĐ MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên phụ trách chức vụ Tổng GĐ MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc MobiFone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách chức vụ TGĐ Mobifone

Ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách chức vụ TGĐ Mobifone