Đắk Nông: Nhóm người chặn xe chở sầu riêng, thu tiền 'bảo kê' 2000 đồng/kg

Đắk Nông: Nhóm người chặn xe chở sầu riêng, thu tiền 'bảo kê' 2000 đồng/kg

Băng nhóm 'bảo kê sầu riêng' thuê xe chặn đường thương lái

Băng nhóm 'bảo kê sầu riêng' thuê xe chặn đường thương lái

Bắt nhóm côn đồ chuyên chặn xe, thu tiền bảo kê sầu riêng ở Đắk Nông

Bắt nhóm côn đồ chuyên chặn xe, thu tiền bảo kê sầu riêng ở Đắk Nông

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của thương lái thu mua sầu riêng

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của thương lái thu mua sầu riêng

Đắk Nông: Bắt nhóm đối tượng thuê xe con, mang theo mã tấu đi 'bảo kê' sầu riêng

Đắk Nông: Bắt nhóm đối tượng thuê xe con, mang theo mã tấu đi 'bảo kê' sầu riêng

Đắk Nông: Bắt quả tang 7 đối tượng liên quan đến việc 'bảo kê' thu mua sầu riêng

Đắk Nông: Bắt quả tang 7 đối tượng liên quan đến việc 'bảo kê' thu mua sầu riêng

Khởi tố nhóm bảo kê sầu riêng

Khởi tố nhóm bảo kê sầu riêng

Thuê ô tô đi bảo kê sầu riêng

Thuê ô tô đi bảo kê sầu riêng