Nhiều sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông

Nhiều sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông

Vụ Giám đốc BVĐK Đắk Nông bị tâm thần sau sai phạm: Ỳ ạch giải quyết hậu quả!

Vụ Giám đốc BVĐK Đắk Nông bị tâm thần sau sai phạm: Ỳ ạch giải quyết hậu quả!

Vì sao nguyên giám đốc BV Đa khoa Đắk Nông bị khởi tố?

Vì sao nguyên giám đốc BV Đa khoa Đắk Nông bị khởi tố?

Khởi tố nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

Khởi tố nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

Vì sao nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông bị khởi tố?

Vì sao nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông bị khởi tố?

Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện có bệnh án 'tâm thần'

Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện có bệnh án 'tâm thần'

Khởi tố giám đốc bệnh viện bất ngờ 'tâm thần' khi bị điều tra sai phạm

Khởi tố giám đốc bệnh viện bất ngờ 'tâm thần' khi bị điều tra sai phạm

Cố ý làm trái rồi cáo ốm

Cố ý làm trái rồi cáo ốm