Ra sông mò hến, hai cha con chết đuối thương tâm

Ra sông mò hến, hai cha con chết đuối thương tâm

Đà Nẵng: Đi mò hến, 2 cha con tử vong thương tâm

Đà Nẵng: Đi mò hến, 2 cha con tử vong thương tâm

Đà Nẵng: Tìm thấy xác hai cha con đi bắt hến bị đuối nước

Đà Nẵng: Tìm thấy xác hai cha con đi bắt hến bị đuối nước

Ra sông bắt hến, con đuối nước tử vong, cha mất tích

Ra sông bắt hến, con đuối nước tử vong, cha mất tích

Đi bắt hến dưới sông, bé trai lớp 4 cùng cha đuối nước thương tâm trước ngày khai giảng

Đi bắt hến dưới sông, bé trai lớp 4 cùng cha đuối nước thương tâm trước ngày khai giảng

Đi bắt hến dưới sông, 2 cha con chết đuối

Đi bắt hến dưới sông, 2 cha con chết đuối

Đi mò hến, hai cha con tử vong thương tâm

Đi mò hến, hai cha con tử vong thương tâm

Ra sông mò hến, cha cùng con trai 10 tuổi chết đuối thương tâm

Ra sông mò hến, cha cùng con trai 10 tuổi chết đuối thương tâm

Cảnh sát ngụp lặn suốt đêm tìm kiếm thi thể hai cha con

Cảnh sát ngụp lặn suốt đêm tìm kiếm thi thể hai cha con

Hai cha con chết đuối thương tâm

Hai cha con chết đuối thương tâm

Đà Nẵng: Đi bắt hến, con trai 9 tuổi đuối tử vong, cha mất tích

Đà Nẵng: Đi bắt hến, con trai 9 tuổi đuối tử vong, cha mất tích

Hai cha con tử vong thương tâm khi đi mò hến

Hai cha con tử vong thương tâm khi đi mò hến

Ra sông mò hến, cha cùng con trai 10 tuổi tử vong

Ra sông mò hến, cha cùng con trai 10 tuổi tử vong

Đi mò hến, hai cha con chết đuối thương tâm

Đi mò hến, hai cha con chết đuối thương tâm

Đi bắt hến dưới sông, hai cha con đuối nước

Đi bắt hến dưới sông, hai cha con đuối nước