Sử dụng FB nói xấu lãnh đạo, xuyên tạc đường lối lãnh án 2 năm tù

Sử dụng FB nói xấu lãnh đạo, xuyên tạc đường lối lãnh án 2 năm tù

Cần Thơ: Y án 2 năm tù với facebooker 'tuyên truyền thông tin tiêu cực, ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo'

Cần Thơ: Y án 2 năm tù với facebooker 'tuyên truyền thông tin tiêu cực, ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo'

Chủ Facebook xúc phạm hình ảnh lãnh tụ 'mong mọi người đừng bước vào con đường sai'

Chủ Facebook xúc phạm hình ảnh lãnh tụ 'mong mọi người đừng bước vào con đường sai'

Phạt tù chủ Facebook 'Bồ Công Anh' vì bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạt tù chủ Facebook 'Bồ Công Anh' vì bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Y án kẻ lên Facebook xuyên tạc chủ trương Nhà nước

Y án kẻ lên Facebook xuyên tạc chủ trương Nhà nước

Xét xử 2 đối tượng tung tin xuyên tạc lên mạng ở Cần Thơ

Xét xử 2 đối tượng tung tin xuyên tạc lên mạng ở Cần Thơ

Xét xử các đối tượng dùng Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Xét xử các đối tượng dùng Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Xét xử 2 facebooker bôi nhọ nhà nước

Xét xử 2 facebooker bôi nhọ nhà nước

Phạt tù hai bị cáo dùng facebook xuyên tạc chủ trương của Nhà nước

Phạt tù hai bị cáo dùng facebook xuyên tạc chủ trương của Nhà nước

Phạt tù 2 đối tượng phát tán tài liệu nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạt tù 2 đối tượng phát tán tài liệu nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước