Chùa Trấn Quốc vốn có tên chính thức là gì?

Chùa Trấn Quốc vốn có tên chính thức là gì?

Đúng ngày nguyên đán năm Giáp Tý, tháng 2 (năm 545) Lý Bí lập nước Vạn Xuân, tự xưng là Lý Nam Đế. Ông đã...