Nghệ sĩ trẻ Minh Hoàng: Muốn sống trọn tình yêu với sân khấu kịch nói

Nghệ sĩ trẻ Minh Hoàng: Muốn sống trọn tình yêu với sân khấu kịch nói

Thả gió cho mây ngàn bay

Thả gió cho mây ngàn bay

Thả gió cho mây ngàn bay

Thả gió cho mây ngàn bay

NSND Hoàng Dũng: Sân khấu cần những 'món ăn' tinh túy hơn

NSND Hoàng Dũng: Sân khấu cần những 'món ăn' tinh túy hơn

NSND Hoàng Dũng: Sân khấu cần những 'món ăn' tinh túy hơn

NSND Hoàng Dũng: Sân khấu cần những 'món ăn' tinh túy hơn

Kịch của Lưu Quang Vũ không nguôi ám ảnh

Kịch của Lưu Quang Vũ không nguôi ám ảnh

Cố tác giả Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh: Còn tình yêu ở lại

Cố tác giả Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh: Còn tình yêu ở lại

'Nguồn sáng trong đời': Còn đó những thông điệp từ quá khứ

'Nguồn sáng trong đời': Còn đó những thông điệp từ quá khứ

30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh: Kỷ niệm không quên

30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh: Kỷ niệm không quên

Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với Sân khấu đương đại Việt Nam

Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với Sân khấu đương đại Việt Nam

Vì sao trong suốt 30 năm, kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn?

Vì sao trong suốt 30 năm, kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn?

NSND Hoàng Dũng kể lại kỷ niệm xúc động về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ

NSND Hoàng Dũng kể lại kỷ niệm xúc động về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ

Văn nghệ sĩ nghiêng mình tưởng nhớ Lưu Quang Vũ

Văn nghệ sĩ nghiêng mình tưởng nhớ Lưu Quang Vũ

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn, thu hút người xem

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn, thu hút người xem

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: Gió tình yêu thổi mãi!

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: Gió tình yêu thổi mãi!

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh mãi cùng tình yêu ở lại

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh mãi cùng tình yêu ở lại

Nhà phê bình Ngô Thảo và ký ức không thể quên về Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Nhà phê bình Ngô Thảo và ký ức không thể quên về Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Nhà báo Lưu Minh Vũ: Má Xuân Quỳnh là người mẹ thứ 2 của tôi

Nhà báo Lưu Minh Vũ: Má Xuân Quỳnh là người mẹ thứ 2 của tôi

Sức sống của 'huyền thoại' Lưu Quang Vũ

Sức sống của 'huyền thoại' Lưu Quang Vũ

Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt 'Nguồn sáng trong đời'

Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt 'Nguồn sáng trong đời'

Sau 33 năm, kịch Lưu Quang Vũ vẫn gây xúc động

Sau 33 năm, kịch Lưu Quang Vũ vẫn gây xúc động

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hút, vì sao?

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hút, vì sao?

'Ông trùm' Hoàng Dũng làm đạo diễn cho kịch Lưu Quang Vũ

'Ông trùm' Hoàng Dũng làm đạo diễn cho kịch Lưu Quang Vũ

Nhà hát Kịch Việt Nam dựng 'Nguồn sáng trong đời' của Lưu Quang Vũ

Nhà hát Kịch Việt Nam dựng 'Nguồn sáng trong đời' của Lưu Quang Vũ