Ảnh động vật: Cá hải tượng 'khủng' sa lưới, trăn 'nghỉ dưỡng' trên cỏ...

Ảnh động vật: Cá hải tượng 'khủng' sa lưới, trăn 'nghỉ dưỡng' trên cỏ...

Ảnh động vật: Sư tử hạ gục hươu cao cổ, chim mớm mồi...

Ảnh động vật: Sư tử hạ gục hươu cao cổ, chim mớm mồi...

Ảnh động vật: Gà thông đen tình tứ, thỏ chơi đùa dưới nắng...

Ảnh động vật: Gà thông đen tình tứ, thỏ chơi đùa dưới nắng...

Ảnh động vật: Tử chiến đại bàng và rắn chuột, trăn khủng có bầu...

Ảnh động vật: Tử chiến đại bàng và rắn chuột, trăn khủng có bầu...

Ảnh động vật: Báo đốm 'tung mình' tóm linh dương, chó diễu hành...

Ảnh động vật: Báo đốm 'tung mình' tóm linh dương, chó diễu hành...

Ảnh động vật: Trăn đá siết cổ linh dương, sư tử ngáp...

Ảnh động vật: Trăn đá siết cổ linh dương, sư tử ngáp...

Ảnh động vật: Chim diệc quyết chiến, khỉ tắm nắng...

Ảnh động vật: Gà đi thi sắc đẹp, khỉ nhân bản vô tính...

Ảnh động vật: Rùa cưỡi lưng hà mã, diệc lửa bay cao...

Ảnh động vật: Rùa cưỡi lưng hà mã, diệc lửa bay cao...

Ảnh động vật: Đại bàng săn thỏ, ngựa hoang quyết chiến...

Ảnh động vật: Bắt trăn cỡ kỷ lục, lợn rừng thăm phố...

Ảnh động vật: Rắn nằm phơi thân, chim diều há miệng...

Ảnh động vật: Kỳ giông săn rắn, sư tử đón thu...

Ảnh động vật tuần: Mẹ con báo đốm cắn trăn, hươu đực gọi tình...

Ảnh động vật tuần: Hà mã đuổi sư tử khát máu, vẹt khóa môi...

Ảnh động vật tuần: Hà mã đuổi sư tử khát máu, vẹt khóa môi...