Nghệ An: Thông qua Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

Nghệ An: Thông qua Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

TP HCM khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ cho học sinh

TP HCM khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ cho học sinh

TP.HCM: Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ HS lớp 9, 11

TP.HCM: Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ HS lớp 9, 11

TPHCM: Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ của học sinh

TPHCM: Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ của học sinh

Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ cho học sinh

Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ cho học sinh

Trạm tin nóng: Nhiều nơi có lịch đi học trở lại, TP.HCM khảo sát ngoại ngữ của teen

Trạm tin nóng: Nhiều nơi có lịch đi học trở lại, TP.HCM khảo sát ngoại ngữ của teen

TP.HCM khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học sinh

TPHCM khảo sát năng lực trực tuyến ngoại ngữ học sinh lớp 9 và 11

Tất cả học sinh lớp 9 và lớp 11 tại TP.HCM phải khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ

TPHCM khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ cho học sinh

TP.HCM khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 và 11

TP HCM: Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ của học sinh

Giáo viên phải là chủ công

Nhà báo Nguyễn Khuê: Sự sáng tạo không cho phép dẫm lên bước chân người khác

Thành công từ lối đi riêng

Điểm tiếng Anh vẫn thấp!

Khi nào Tiếng Anh, Lịch sử thoát 'đội sổ'?

Mổ xẻ nguyên nhân điểm tiếng Anh 'lẹt đẹt' cuối bảng

Nỗ lực chống sách giáo khoa giả

TP.HCM: Khảo sát chất lượng ngoại ngữ đầu ra học sinh lớp 9

TPHCM: Khảo sát Ngoại ngữ trên máy tính cho toàn bộ học sinh lớp 9

Quảng Bình: Trao giải cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh

Để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Trước hết hãy là ngoại ngữ bắt buộc

Trường Đại học Xây dựng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Triển khai đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020: Nhiều nỗ lực và đổi thay tích cực

'Nhiều học sinh đầu đầy chữ nhưng không nghe, nói được tiếng Anh'

Chương trình tiếng Anh mới là bản sao đề án cũ?

Ông Ngô Trần Ái nói về cách chơi chữ của một số cựu lãnh đạo ngành giáo dục

Tăng chuẩn ngoại ngữ, Học viện Báo chí có làm khó sinh viên?