Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn do mâu thuẫn tình cảm?

Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn do mâu thuẫn tình cảm?

Khởi tố vụ án Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai bị bắn chết

Khởi tố vụ án Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai bị bắn chết

Khởi tố vụ án Phó BCH quân sự bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

Khởi tố vụ án Phó BCH quân sự bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

Vụ nữ cán bộ bị bắn chết: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nói gì?

Vụ nữ cán bộ bị bắn chết: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nói gì?

Luật gia nói gì về vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường?

Luật gia nói gì về vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường?

Nghi phạm lấy súng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường bằng cách nào?

Nghi phạm lấy súng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường bằng cách nào?

Án mạng Ayun Pa: Nghi phạm bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường đang hồi phục

Án mạng Ayun Pa: Nghi phạm bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường đang hồi phục

Cha của Phó chủ tịch HĐND phường kể lại phút con bị bắt làm con tin

Cha của Phó chủ tịch HĐND phường kể lại phút con bị bắt làm con tin

Nghi phạm bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường đang hôn mê sâu

Nghi phạm bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường đang hôn mê sâu