Việt Kiều Đức bị đánh trọng thương trong quán karaoke

Việt Kiều Đức bị đánh trọng thương trong quán karaoke

Khởi tố vụ nhóm thanh niên đánh trọng thương một Việt kiều Đức ở quán karaoke

Khởi tố vụ nhóm thanh niên đánh trọng thương một Việt kiều Đức ở quán karaoke

Khởi tố vụ Việt kiều Đức vô cớ bị nhóm thanh niên đánh trong quán karaoke ở TP.HCM

Khởi tố vụ Việt kiều Đức vô cớ bị nhóm thanh niên đánh trong quán karaoke ở TP.HCM

Việt kiều Đức tố bị nhóm thanh niên đánh túi bụi tại quán karaoke

Việt kiều Đức tố bị nhóm thanh niên đánh túi bụi tại quán karaoke

TP.HCM: Việt kiều bị đánh hội đồng trong quán karaoke

TP.HCM: Việt kiều bị đánh hội đồng trong quán karaoke

Nhóm thanh niên đánh Việt kiều bê bết máu trong quán karaoke ở Sài Gòn

Nhóm thanh niên đánh Việt kiều bê bết máu trong quán karaoke ở Sài Gòn

Một Việt kiều bị đánh hội đồng ở quận 10, TP.HCM

Một Việt kiều bị đánh hội đồng ở quận 10, TP.HCM

Việt kiều Đức tố bị nhóm thanh niên đánh khi đi hát karaoke ở Sài Gòn

Việt kiều Đức tố bị nhóm thanh niên đánh khi đi hát karaoke ở Sài Gòn

Nhóm thanh niên đánh Việt Kiều Đức trọng thương trong quán karaoke ở Sài Gòn

Nhóm thanh niên đánh Việt Kiều Đức trọng thương trong quán karaoke ở Sài Gòn

Một Việt kiều Đức trình báo bị nhóm thanh niên đánh 'hội đồng' ở TP HCM

Một Việt kiều Đức trình báo bị nhóm thanh niên đánh 'hội đồng' ở TP HCM