Đề nghị truy tố Hưng 'kính' và đàn em trong vụ cưỡng đoạt ở chợ Long Biên

Đề nghị truy tố Hưng 'kính' và đàn em trong vụ cưỡng đoạt ở chợ Long Biên

Đề nghị truy tố Hưng 'kính' về tội cưỡng đoạt tài sản

Đề nghị truy tố Hưng 'kính' về tội cưỡng đoạt tài sản

Đề nghị truy tố Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa chợ Long Biên cưỡng đoạt tiền tiểu thương

Đề nghị truy tố Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa chợ Long Biên cưỡng đoạt tiền tiểu thương

Đề nghị truy tố 'trùm' bảo kê chợ Long Biên cùng 4 đồng phạm

Đề nghị truy tố 'trùm' bảo kê chợ Long Biên cùng 4 đồng phạm

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Đề nghị truy tố Hưng 'kính' cùng đồng phạm

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Đề nghị truy tố Hưng 'kính' cùng đồng phạm

Hưng 'kính' và đồng bọn bị đề nghị truy tố tội 'Cưỡng đoạt tài sản'

Hưng 'kính' và đồng bọn bị đề nghị truy tố tội 'Cưỡng đoạt tài sản'

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Đề nghị truy tố Hưng 'kính' và đồng phạm

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Đề nghị truy tố Hưng 'kính' và đồng phạm

Đề nghị truy tố Hưng 'kính' và nhóm đàn em bảo kê ở chợ Long Biên

Đề nghị truy tố Hưng 'kính' và nhóm đàn em bảo kê ở chợ Long Biên

Hưng 'kính' và 4 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội cưỡng đoạt tài sản

Hưng 'kính' và 4 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội cưỡng đoạt tài sản

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Đề nghị truy tố Hưng 'kính' cùng 4 đàn em

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Đề nghị truy tố Hưng 'kính' cùng 4 đàn em

Đề nghị truy tố nhóm Hưng 'kính' và 4 nhân viên bảo kê chợ Long Biên

Đề nghị truy tố nhóm Hưng 'kính' và 4 nhân viên bảo kê chợ Long Biên

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên

Đề nghị truy tố Hưng 'kính' về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'

Đề nghị truy tố Hưng 'kính' về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'