Cô gái Việt đoạt giải thưởng khoa học dành cho người Việt tại Australia

Cô gái Việt đoạt giải thưởng khoa học dành cho người Việt tại Australia

Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia

Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia

Australia: Giới khoa học Việt đoạt giải nhất nghiên cứu, sáng tạo

Australia: Giới khoa học Việt đoạt giải nhất nghiên cứu, sáng tạo

Kết nối, chia sẻ quan điểm tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0 tại tỉnh Quảng Ninh

Kết nối, chia sẻ quan điểm tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0 tại tỉnh Quảng Ninh

Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt đóng góp phát triển đất nước

Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt đóng góp phát triển đất nước

Trí thức người Việt ở nước ngoài muốn cùng xây dựng hệ sinh thái 4.0 không cần thù lao

Trí thức người Việt ở nước ngoài muốn cùng xây dựng hệ sinh thái 4.0 không cần thù lao