Sóc Trăng: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

Sóc Trăng: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

Phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc

Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đắk Lắk cần có các giải pháp đột phá, phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội

Đắk Lắk cần có các giải pháp đột phá, phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội

Đầu tư phát triển phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng cao

Đầu tư phát triển phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng cao

Đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Có 118 chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Có 118 chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

Triển khai Nghị quyết của QH phê duyệt Ðề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Triển khai Nghị quyết của QH phê duyệt Ðề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi