Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai

Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai

Đà Nẵng ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai

Đà Nẵng ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành địa phương điển hình về phòng chống thiên tai

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành địa phương điển hình về phòng chống thiên tai

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 7-11/10/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 7-11/10/2019

Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền bắc

Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền bắc

Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai

Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai

Kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai

Cả nước thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng do thiên tai trong năm 2018