'Khi thiên tai đi qua, chúng ta quên rất nhanh'

'Khi thiên tai đi qua, chúng ta quên rất nhanh'

'Khi thiên tai xảy ra, chúng ta dồn sức bàn bạc giải pháp, phương án chống chịu. Nhưng khi nó qua đi, chúng...
Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội toàn diện, đa tầng

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội toàn diện, đa tầng

Trao giải báo chí viết về công tác giảm nghèo

Trao giải báo chí viết về công tác giảm nghèo

Báo điện tử ĐCSVN đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về công tác giảm nghèo

Báo điện tử ĐCSVN đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về công tác giảm nghèo

Thu nhập bình quân hộ nghèo tăng 2-3 lần sau 5 năm

Thu nhập bình quân hộ nghèo tăng 2-3 lần sau 5 năm

Đào tạo nghề dài hạn để giảm nghèo bền vững

Đào tạo nghề dài hạn để giảm nghèo bền vững

Phân bổ, lồng ghép các nguồn lực hợp lý cho mục tiêu giảm nghèo bền vững

Phân bổ, lồng ghép các nguồn lực hợp lý cho mục tiêu giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC GIẢM NGHÈO CHO VÙNG 'LÕI' CỦA CẢ NƯỚC

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC GIẢM NGHÈO CHO VÙNG 'LÕI' CỦA CẢ NƯỚC

Hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 ở Hà Nam

Hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 ở Hà Nam