Chậm giải ngân vốn đầu tư công tạo ra nút thắt cổ chai với nền kinh tế

Chậm giải ngân vốn đầu tư công tạo ra nút thắt cổ chai với nền kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Làm rõ nguyên nhân chậm giao kế hoạch vốn, giao nhiều lần là cần thiết

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Làm rõ nguyên nhân chậm giao kế hoạch vốn, giao nhiều lần là cần thiết

Sốt ruột giải ngân vốn đầu tư công chậm, Chính phủ họp bàn tìm giải pháp

Sốt ruột giải ngân vốn đầu tư công chậm, Chính phủ họp bàn tìm giải pháp

Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Làm rõ vướng mắc trong bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Làm rõ vướng mắc trong bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Kiên quyết điều chuyển, thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân

Kiên quyết điều chuyển, thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 3)

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 3)