Danh sách 36 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là cán bộ Hội LHPN các cấp

Danh sách 36 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là cán bộ Hội LHPN các cấp

Theo Nghị quyết số 559 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số cán bộ Hội LHPN các cấp được giới thiệu ứng cử...
Rút tên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Rút tên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

Chính thức rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chính thức rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT RÚT TÊN KHỎI DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN QUANG TUẤN

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách bầu ĐBQH khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách bầu ĐBQH khóa XV

Danh sách chính thức 36 cán bộ Hội LHPN Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách chính thức 36 cán bộ Hội LHPN Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Đồng Tháp

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thành phố Hà Nội có 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thành phố Hà Nội có 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

14 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp

14 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp

Công bố danh sách 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Ngãi

Công bố danh sách 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Ngãi

Sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội từ 868 ứng viên

Sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội từ 868 ứng viên