TP HCM chủ động trước cuộc cách mạng công nghiệp lần 4

TP HCM chủ động trước cuộc cách mạng công nghiệp lần 4

Mở khóa bài toán 'Sandbox' trong mô hình kinh tế chia sẻ Việt Nam

Mở khóa bài toán 'Sandbox' trong mô hình kinh tế chia sẻ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt 112 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt 112 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa dám 'chạy' hết tốc độ do thiếu hành lang pháp lý

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa dám 'chạy' hết tốc độ do thiếu hành lang pháp lý

Doanh nghiệp chưa dám chạy hết tốc độ do thiếu hành lang pháp lý

Doanh nghiệp chưa dám chạy hết tốc độ do thiếu hành lang pháp lý

Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị T.Ư 11, khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị T.Ư 11, khóa XII của Đảng

Thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025

Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025

Đã giải ngân được hơn 988 tỷ đồng cho toàn bộ các dự án thành phần Cao tốc Bắc – Nam

Đã giải ngân được hơn 988 tỷ đồng cho toàn bộ các dự án thành phần Cao tốc Bắc – Nam

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về cách mạng 4.0 vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về cách mạng 4.0 vào cuộc sống

Vẫn giữ tư duy không quản được thì cấm thì không thể có CMCN 4.0!

Vẫn giữ tư duy không quản được thì cấm thì không thể có CMCN 4.0!

'Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau'

'Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau'

PTT Vũ Đức Đam: Chính phủ sẽ ban hành đề án thí điểm cho mô hình mới

PTT Vũ Đức Đam: Chính phủ sẽ ban hành đề án thí điểm cho mô hình mới

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam phải làm chủ các công nghệ lõi để vươn lên dẫn đầu trong CMCN 4.0

Việt Nam phải làm chủ các công nghệ lõi để vươn lên dẫn đầu trong CMCN 4.0

Khai mạc Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0

Khai mạc Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0

Thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0: Quyết tâm đổi mới tư duy và hành động

Cách mạng công nghiệp 4.0: Quyết tâm đổi mới tư duy và hành động

Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP

Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP

Bộ Chính trị: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng viễn thông

Bộ Chính trị: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng viễn thông