Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình Thực hiện nsnn năm 2019, dự toán năm 2020

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình Thực hiện nsnn năm 2019, dự toán năm 2020

4 'ông lớn' ngân hàng chưa thể tăng vốn bằng ngân sách

4 'ông lớn' ngân hàng chưa thể tăng vốn bằng ngân sách

Bàn về chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam đối với doanh nghiệp FDI

Bàn về chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam đối với doanh nghiệp FDI

Đại biểu Quốc hội: Chính phủ rất cẩn trọng trong soạn thảo Dự thảo Nghị quyết xóa tiền phạt chậm nộp

Đại biểu Quốc hội: Chính phủ rất cẩn trọng trong soạn thảo Dự thảo Nghị quyết xóa tiền phạt chậm nộp

Ngân sách nhà nước dự kiến chi hơn 118 nghìn tỷ đồng trả nợ lãi năm 2020

Ngân sách nhà nước dự kiến chi hơn 118 nghìn tỷ đồng trả nợ lãi năm 2020

VietinBank 9 tháng: Lợi nhuận top 4, đứng sau Vietcombank, Agribank và Techcombank

VietinBank 9 tháng: Lợi nhuận top 4, đứng sau Vietcombank, Agribank và Techcombank

Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bội chi NSNN năm 2020 dự kiến 3,44%GDP

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Sắp xếp tốt bộ máy và biên chế sẽ thúc đẩy cơ cấu lại chi ngân sách

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Sắp xếp tốt bộ máy và biên chế sẽ thúc đẩy cơ cấu lại chi ngân sách

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của luật Ngân sách nhà nước

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của luật Ngân sách nhà nước

Chính thức đề xuất tăng lương từ 1/7/2020

Chính thức đề xuất tăng lương từ 1/7/2020

Việt Nam trả nợ công, nợ chính phủ đầy đủ, đúng hạn

Việt Nam trả nợ công, nợ chính phủ đầy đủ, đúng hạn