Chính phủ điện tử mang lại cơ hội phát triển cho doanh nghiệp CNTT được phục vụ đất nước và tiến ra thế giới

Chính phủ điện tử mang lại cơ hội phát triển cho doanh nghiệp CNTT được phục vụ đất nước và tiến ra thế giới

Nước sinh hoạt Hà Nội bốc mùi nghi do nước đầu nguồn nhà máy lẫn dầu thải?

Nước sinh hoạt Hà Nội bốc mùi nghi do nước đầu nguồn nhà máy lẫn dầu thải?

Bộ TN&MT họp báo thường kỳ quý III: Nhiều vấn đề nóng được quan tâm

Bộ TN&MT họp báo thường kỳ quý III: Nhiều vấn đề nóng được quan tâm

Bộ Tài nguyên và Môi trường họp báo thường kỳ

Bộ Tài nguyên và Môi trường họp báo thường kỳ

Nước sạch Hà Nội ô nhiễm trong những ngày qua do nước sông Đà bị nhiễm dầu thải trộm.

Nước sạch Hà Nội ô nhiễm trong những ngày qua do nước sông Đà bị nhiễm dầu thải trộm.

Đô thị thông minh - xu thế tất yếu của thời đại 4.0

Đô thị thông minh - xu thế tất yếu của thời đại 4.0

Sẵn sàng các giải pháp 'số hóa' nghiệp vụ của ngành Tài chính

Sẵn sàng các giải pháp 'số hóa' nghiệp vụ của ngành Tài chính

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra năm 2019

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra năm 2019

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra năm 2019

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra năm 2019

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Công tác cán bộ và cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Công tác cán bộ và cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Từng bước nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch tài chính và cải cách hành chính tại Bộ VHTTDL

Từng bước nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch tài chính và cải cách hành chính tại Bộ VHTTDL

Bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử

Bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công

Bộ Tài chính: Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm

Bộ Tài chính: Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử sang Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử sang Bộ Thông tin và Truyền thông

Định hướng nghiệp vụ ngành Tài chính gắn với xu thế kinh tế số

Định hướng nghiệp vụ ngành Tài chính gắn với xu thế kinh tế số

Ngành Tài chính tích cực phát triển Chính phủ điện tử

Ngành Tài chính tích cực phát triển Chính phủ điện tử

Hà Tĩnh triển khai thí điểm hệ thống phòng họp không giấy tờ

Hà Tĩnh triển khai thí điểm hệ thống phòng họp không giấy tờ

Bộ TT&TT sẽ tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả!

Bộ TT&TT sẽ tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả!

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

Hà Nội triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4

Hà Nội triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh Hóa

Hà Nội phấn đấu duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 3, 4

Hà Nội phấn đấu duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 3, 4

Đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Thủ tướng: Ưu tiên làm các dịch vụ công thiết yếu với người dân, DN

Thủ tướng: Ưu tiên làm các dịch vụ công thiết yếu với người dân, DN