Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành quả quan trọng trong xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành quả quan trọng trong xây dựng Đảng

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo...
Đại hội XII: Bước chuyển mạnh mẽ từ Nghị quyết 18 và 19

Đại hội XII: Bước chuyển mạnh mẽ từ Nghị quyết 18 và 19

ĐỀ XUẤT SẮP XẾP LẠI HỆ THỐNG CHĂN NUÔI, THÚ Y TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

ĐỀ XUẤT SẮP XẾP LẠI HỆ THỐNG CHĂN NUÔI, THÚ Y TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị: Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị: Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hà Tĩnh 4 năm liền đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ về chỉ số cải cách hành chính

Hà Tĩnh 4 năm liền đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ về chỉ số cải cách hành chính

TP Dĩ An: Xây dựng phát triển thành phố theo hướng văn minh hiện đại

TP Dĩ An: Xây dựng phát triển thành phố theo hướng văn minh hiện đại

Thống nhất thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thống nhất thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chuyển quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an: Nhiều ý kiến chưa đồng tình

Chuyển quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an: Nhiều ý kiến chưa đồng tình

Đại biểu đề nghị không tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật với 2 bộ quản lý

Đại biểu đề nghị không tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật với 2 bộ quản lý

Nhiều đại biểu Quốc hội chưa đồng ý tách luật Giao thông đường bộ vì 'không hợp lý'

Nhiều đại biểu Quốc hội chưa đồng ý tách luật Giao thông đường bộ vì 'không hợp lý'

Đại biểu QH lo hệ lụy tham nhũng, 'khúm núm trước mặt, coi thường sau lưng' khi tách luật

Đại biểu QH lo hệ lụy tham nhũng, 'khúm núm trước mặt, coi thường sau lưng' khi tách luật

Nhiều đại biểu không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ

Nhiều đại biểu không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ

Luật Giao thông đường bộ sửa đổi: Lùi sang Quốc hội khóa 15 xem xét?

Luật Giao thông đường bộ sửa đổi: Lùi sang Quốc hội khóa 15 xem xét?

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

Tách Luật Giao thông đường bộ không vi phạm quy trình

Tách Luật Giao thông đường bộ không vi phạm quy trình

Dự toán ngân sách 2021: Tăng thu phù hợp, bố trí chi triệt để tiết kiệm

Dự toán ngân sách 2021: Tăng thu phù hợp, bố trí chi triệt để tiết kiệm

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng năm 2021

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng năm 2021

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Quốc hội thông qua dự thu ngân sách đạt 1,34 triệu tỷ đồng năm 2021

Quốc hội thông qua dự thu ngân sách đạt 1,34 triệu tỷ đồng năm 2021

Ai quản lý đào tạo, sát hạch, đổi giấy phép lái xe?

Ai quản lý đào tạo, sát hạch, đổi giấy phép lái xe?

Nhiều vấn đề quan trọng đã được 'bắt mạch', 'cho thuốc' chính xác

Nhiều vấn đề quan trọng đã được 'bắt mạch', 'cho thuốc' chính xác

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ trưởng Nội vụ: Đề nghị cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm sau sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ: Đề nghị cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm sau sáp nhập

'Liệu có tính phương án sáp nhập các tỉnh hay không?'

'Liệu có tính phương án sáp nhập các tỉnh hay không?'

Có sáp nhập cấp tỉnh sau khi hoàn tất nhập huyện, xã?

Có sáp nhập cấp tỉnh sau khi hoàn tất nhập huyện, xã?

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Quốc hội nên thay đổi cách thảo luận

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Quốc hội nên thay đổi cách thảo luận

Đại hội lần thứ XX phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Miền Trung

Đại hội lần thứ XX phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Miền Trung

Đại hội lần thứ XX: Đưa quyết sách giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng

Đại hội lần thứ XX: Đưa quyết sách giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng

Những dấu ấn trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Những dấu ấn trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Đức Thọ mỗi năm tiết kiệm gần 50 tỷ đồng

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Đức Thọ mỗi năm tiết kiệm gần 50 tỷ đồng

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tinh gọn gắn với hiệu quả

Tinh gọn gắn với hiệu quả

Tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

Tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

Hà Tĩnh phấn đấu lọt 'top 10' toàn quốc về cải cách hành chính

Hà Tĩnh phấn đấu lọt 'top 10' toàn quốc về cải cách hành chính

Bắc Ninh: Nhiều đột phá trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Bắc Ninh: Nhiều đột phá trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

'Tách ra' rồi lại 'nhập vào'

'Tách ra' rồi lại 'nhập vào'

Thảo luận việc nhập bảo vệ, dân phòng, công an xã làm một

Thảo luận việc nhập bảo vệ, dân phòng, công an xã làm một

Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu

Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu

Cải cách hành chính của Hà Tĩnh 4 năm liên tiếp xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ

Cải cách hành chính của Hà Tĩnh 4 năm liên tiếp xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ

Sơn Hà: Dấu ấn của sự chuyển mình

Sơn Hà: Dấu ấn của sự chuyển mình

Tập hợp lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn

Tập hợp lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn

Phối hợp nghiên cứu về lao động phi chính thức

Phối hợp nghiên cứu về lao động phi chính thức

Đảm bảo chế độ cho CBCCVC dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đảm bảo chế độ cho CBCCVC dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo để phát triển toàn diện, bền vững

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo để phát triển toàn diện, bền vững

Chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản