Trường đại học thành đại học đa ngành: Không thể 'trăm hoa đua nở'

Trường đại học thành đại học đa ngành: Không thể 'trăm hoa đua nở'

Định hướng xây dựng trường đại học (ĐH) trở thành ĐH đa ngành sẽ giúp cơ sở đào tạo lớn mạnh hơn cũng như...
Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đưa nông sản đất Cảng vươn ra thị trường

Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đưa nông sản đất Cảng vươn ra thị trường

Tự chủ đại học và quan ngại từ lợi ích nhóm

Tự chủ đại học và quan ngại từ lợi ích nhóm

Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Thực hư 3 trường trung học ở Hà Nội có học phí 8 triệu đồng/tháng

Thực hư 3 trường trung học ở Hà Nội có học phí 8 triệu đồng/tháng

Thực hư 3 trường trung học top 1 Thủ đô chuyển sang tự chủ, học phí 8 triệu đồng/tháng

Thực hư 3 trường trung học top 1 Thủ đô chuyển sang tự chủ, học phí 8 triệu đồng/tháng

Chương trình sữa học đường: Khắc phục những bất cập

Chương trình sữa học đường: Khắc phục những bất cập

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thường xuyên rà soát, tiếp thu để phân công giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thường xuyên rà soát, tiếp thu để phân công giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri

Nhiều nội dung kiến nghị của cử tri được làm rõ

Nhiều nội dung kiến nghị của cử tri được làm rõ

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tích cực giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân Thủ đô

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tích cực giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân Thủ đô

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Thép Miền Nam: Đa lợi ích từ thực hiện tốt quy chế dân chủ

Thép Miền Nam: Đa lợi ích từ thực hiện tốt quy chế dân chủ

Kiến nghị để các Đại học đa lĩnh vực trở thành những 'quả đấm thép'

Kiến nghị để các Đại học đa lĩnh vực trở thành những 'quả đấm thép'

Phát triển kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng của tỉnh Bạc Liêu

Phát triển kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng của tỉnh Bạc Liêu

Chưa có tự chủ đại học đúng nghĩa ở Việt Nam

Chưa có tự chủ đại học đúng nghĩa ở Việt Nam