Được vay vốn ưu đãi khi xuất khẩu lao động

Được vay vốn ưu đãi khi xuất khẩu lao động

Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Chính thức nâng hạn mức vay cho DNNVV, HTX và người lao động

Chính thức nâng hạn mức vay cho DNNVV, HTX và người lao động

Vay vốn tạo việc làm, lên tới 2 tỷ đồng/dự án

Vay vốn tạo việc làm, lên tới 2 tỷ đồng/dự án

Hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên đia bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên đia bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 08/11/2019

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 08/11/2019

Cơ hội mới cho người lao động

Cơ hội mới cho người lao động

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Chương trình vốn vay giải quyết việc làm quận Thanh Xuân: Tạo việc làm cho gần 5.000 lao động

Chương trình vốn vay giải quyết việc làm quận Thanh Xuân: Tạo việc làm cho gần 5.000 lao động

Từ 8/11, mức vay vốn tạo việc làm được nâng lên gấp đôi

Từ 8/11, mức vay vốn tạo việc làm được nâng lên gấp đôi

Từ ngày 8/11, mức vay vốn tạo việc làm sẽ tăng gấp đôi

Từ ngày 8/11, mức vay vốn tạo việc làm sẽ tăng gấp đôi

Đưa chính sách Việc Làm vào cuộc sống!

Đưa chính sách Việc Làm vào cuộc sống!

Ban hành 5 văn bản QPPL trong tháng 9/2019

Ban hành 5 văn bản QPPL trong tháng 9/2019

Từ tháng 11, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm

Từ tháng 11, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm

Từ ngày 8-11-2019, có thể vay tối đa 2 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm

Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Chính sách mới - Quyết định mới

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9-2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9-2019

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019