Đồng quản lý nghề cá giúp khai thác, bảo vệ nguồi lợi thủy sản bền vững

Đồng quản lý nghề cá giúp khai thác, bảo vệ nguồi lợi thủy sản bền vững

Những năm qua, vấn đề tổ chức lại sản xuất gắn với trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi,...
Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NỖ LỰC CHỐNG KHAI THÁC TẬN DIỆT, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NỖ LỰC CHỐNG KHAI THÁC TẬN DIỆT, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Gần 300 cán bộ dự tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Gần 300 cán bộ dự tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước

Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Thanh Hóa công bố mở cửa 3 cảng cá

Thanh Hóa công bố mở cửa 3 cảng cá

Xử phạt nghiêm các cơ sở không đăng ký mã ao nuôi

Xử phạt nghiêm các cơ sở không đăng ký mã ao nuôi

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cán bộ

Bộ CHQS tỉnh: Tổng kết Nghị định 26 của Chính phủ về sỹ quan dự bị QĐND Việt Nam

Bộ CHQS tỉnh: Tổng kết Nghị định 26 của Chính phủ về sỹ quan dự bị QĐND Việt Nam

Tăng cường giải pháp xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị vững mạnh toàn diện

Tăng cường giải pháp xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị vững mạnh toàn diện

Vụ tàu cá nằm bờ vì... ngắn: Được cải hoán để ra khơi

Vụ tàu cá nằm bờ vì... ngắn: Được cải hoán để ra khơi