HĐND tỉnh giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tại TP Hạ Long

HĐND tỉnh giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tại TP Hạ Long

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề, sáng 7/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi,...
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ sai phạm hơn 23,8 tỷ đồng ở những việc gì?

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ sai phạm hơn 23,8 tỷ đồng ở những việc gì?

Trình Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật

Trình Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật

Đề xuất đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo nghị định số 16

Đề xuất đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo nghị định số 16

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi: Nhiều kỳ vọng

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi: Nhiều kỳ vọng

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Làm rõ trách nhiệm tổng thầu EPC Trung Quốc

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Làm rõ trách nhiệm tổng thầu EPC Trung Quốc

Bài 2: Kiến nghị thu hồi hàng chục ngàn tỷ đồng và đưa kiểm toán vào cuộc

Bài 2: Kiến nghị thu hồi hàng chục ngàn tỷ đồng và đưa kiểm toán vào cuộc

Trưởng đại diện JICA Việt Nam lý giải nguyên nhân khiến các dự án ODA chậm

Trưởng đại diện JICA Việt Nam lý giải nguyên nhân khiến các dự án ODA chậm