Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai tại các cơ sở đại học công lập trong điều kiện hiện nay

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai tại các cơ sở đại học công lập trong điều kiện hiện nay

Kiểm soát chặt các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Kiểm soát chặt các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ trách nhiệm của Sở TN&MT

Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ trách nhiệm của Sở TN&MT

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/12/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/12/2019

Tăng cường thanh tra trong quản lý, sử dụng tài sản công

Tăng cường thanh tra trong quản lý, sử dụng tài sản công

Thủ tướng chỉ đạo tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp Quốc gia

Thủ tướng chỉ đạo tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp Quốc gia

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Cần làm gì để thực hiện XHH giáo dục hiệu quả nhất?

Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo công lập

Tuyên Quang cho Cty Xăng dầu Tuyên Quang thuê đất có đúng quy định?

Mua sắm tài sản phải theo quy trình tập trung, nguồn vốn lấy từ quỹ phát triển sự nghiệp?

Bộ Tài chính trả lời cử tri về quy định mua sắm tập trung

Xe Land Cruiser được doanh nghiệp biếu tặng Nghệ An phải bán đấu giá

Đề xuất gỡ vướng trong đấu thầu vật tư hóa chất xét nghiệm

Mua sắm tập trung chỉ khổ các trường