Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Làm mất hóa đơn sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng; cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị phạt lên...
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Phạt tới 200 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Phạt tới 200 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Giải đáp một số vướng mắc về hóa đơn

Giải đáp một số vướng mắc về hóa đơn

Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ về chính sách để doanh nghiệp đổi mới, phát triển

Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ về chính sách để doanh nghiệp đổi mới, phát triển

Bộ Tài chính đối thoại gỡ vướng cho DN về thuế và hải quan

Bộ Tài chính đối thoại gỡ vướng cho DN về thuế và hải quan

Khoảng 4% doanh nghiệp ở Điện Biên sử dụng hóa đơn điện tử

Khoảng 4% doanh nghiệp ở Điện Biên sử dụng hóa đơn điện tử